Nõustajad

Projekti konsultant Venemaal on ajaloodoktor Aleksandr Tšernõhh, kes on uurinud eestlaste rännet Permi kraisse ning kirjutanud raamatu „Eestlased Permi krais: ajaloolised ja etnograafilised kirjeldused”.
Raamatu tekst on leitav venekeelsena SIIT.

Hiiumaa rahvapärimuste- ja kultuuriloouurimist nõustab Hiiumaa Muuseumid SA teadusdirektor Helgi Põllo.

Taustapildil: Linalõugutustalgud, foto Hiiumaa Muuseumid SA kogust.